Digitale Eeg Buddy

Wat heeft Uw Buddy te bieden?

Hartslag
Als kweker zal U merken wanneer er een bevrucht ei in de Buddy wordt geplaatst dat je een hartslag visueel kan aflezen. Hier kan je al zien dat alles goed gaat. Het harticoon knippert op het juiste ritme in combinatie met de hartslaglijn en de hartslag. Deze hartslag kan je aflezen in drie getallen die U vertellen tegen hoeveel slagen per minuut dit allemaal gebeurt!

Een zich ontwikkelend kuiken in de schaal vertoont een adembenemende hartslag als U dit voor de eerste keer ziet! De meeste papegaaien en soortgelijke vogels hebben een hartslag van ongeveer 260-290 slagen per minuut.

Als de hartslag wijzigt zult U dit duidelijk merken en zult U willen weten wat de oorzaak hiervan is.

Tijdens proefnemingen met de Buddy werd een ei, dat zich in het midden van de incubatieperiode bevond, in de Buddy geplaatst en werd een hartslag van 260 gemeten. Deze hartslag vertraagde aanzienlijk na een afkoelingsperiode van 1 - 2 minuten tot 220 en zelfs lager! Na 3 - 4 minuten was deze gedaald tot 180 - 190.

Dit is heel normaal omdat het ei vertraagt om energie te sparen wanneer de broedende vogel weg is van het nest voor een korte periode.

Interne tik - een kritieke periode
Een ontwikkelend kuiken zal "intern tikken" naarmate de incubatieperiode nadert. Dit is een heel belangrijke periode. Het kuiken moet zichzelf uit de schaal werken door het interne membraan heen. Dit is het gedeelte dat het embryo scheidt van het luchtzak gedeelte. Dit duurt normaal gezien twee volle dagen voor het uitbroeden en vraagt veel energie aan het kuiken. U zult dit merken op de hartslagaflezingen. In deze fase is het zo goed als onmogelijk om een aflezing te verkrijgen zolang het kuiken beweegt en duwt binnen in het ei. Buddy vergroot immers alles 20.000 keer en ook dit geluid wordt versterkt en toont alle bewegingen van het kuiken aan de gebruiker. Op de kleine kuikenicoon zal U zien dat dit fladdert met zijn vleugels.

Alleen wanneer het kuiken aan het rusten is kan U weer hartslagaflezing hebben en zult U merken dat deze lager is dan de normale die rond de 190-200 slagen is omwille van het harde werk dat verricht wordt.

Externe tik en uitbroeden
Na de "interne tik" zal uw kuiken beginnen te werken aan de "externe tik" fase. Dit gebeurt wanneer het kuiken aan de taak van het tikken rondom de binnenkant van de schaal begint. (normaal gezien tijdens de laatste twee dagen van de incubatieperiode) Alweer wordt het kloppen en kraken 20.000 maal versterkt en zal de 'kuikenicoon' heel druk bewegen.

Zowel nu als tijdens de interne tik zal het kuiken af en toe rusten en kan U weer de hartslag aflezen.

Als u visueel kunt waarnemen dat het kuiken aan het tikken is rondom de volledige omtrek van het ei dan zal een perfecte uitbroeding normaal gezien gebeuren. Maar!!! Wanneer U het kuiken alleen in een bepaald gebied van het ei ziet tikken dan is het mogelijk dat het kuiken vastzit in het interne membraan. Als het kuiken na twee dagen van de uitbroedingperiode nog steeds in deze bepaalde positie zit  en Buddy geeft aan dat de hartslagaflezingen nu gedaald zijn tot ongeveer 90 - 100 dan is assistentie vereist om het kuiken te redden.

Deze assistentie kan veilig verleend worden zolang de uitbroedingperiode van twee dagen nog niet verstreken is. Als Buddy een lage hartslag aangeeft en geen "tikken" kunnen worden waargenomen binnen de twee dagen is het mogelijk dat het kuiken niet in de juiste positie in het ei ligt. Kuikens die dit voor hebben zouden anders gewoon doodgaan. Nu kunnen ze gered worden door assistentie te verlenen.

bron: www.volierebouw.be